ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่เปิดรับสอนวิชาชีพงานฝึกมือจนกระทั้งการทำอาหาร เปิดรับนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่บุคคลทั้วไปก็สามารถเข้ามาฝึกอบรมได้ ต่างจังหวัดก็รับพูดถึงศูนย์ฝึกอาชีพมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
รับหมดใครที่มาสมัครแต่ก็จะมีจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบ้าง แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับใครที่สะดวกสนใจที่จะเข้าไปฝึกอาชีพที่นี้ จดเด่นของมหาวิทยาเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสกับทุกๆคนได้เข้ามาศึกษาได้

วิชาที่ศูนย์ฝึกอาชีพเปิดฝึกอบรม
-ดอกไม้ผ้าใยบัว
-ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
-ตัดผมชาย
-เสริมสวย (ระดับ ๑)
-นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า
-เพ้นท์ผ้าบาติก
-ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
-ตัดผมชาย
และยังมีอาชีพอื่น ๆ ที่ฝึกอบรมอีกมากมาย

คุณสมบัติการเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร-มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1. อายุจะต้องมีตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปในการเข้าฝึกอบรม
2. พอมีความรู้อ่านออกเขียนได้ก็เป็นพอ
3. มีความประพฤติที่เรียบร้อยไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอื่น
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่น่ารังเกียจใด ๆ ทีเป็นพาหะ
5. มีความมุ้งมั้นตั้งใจที่จะรับการฝึกอย่างแท้จริง

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยและถูกต้องแล้วเท่านั้น (รับใบสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ และต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
2. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทีน่าเชื่อถือได้
3. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ไม่เกิน 6 เดือน

การติดต่อสอบถาม
อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 0214 โทร. 023692823-4 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
เว็บไซน์ ::: http://www.info.ru.ac.th/20021220-113729/index.htm

One thought on “ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร”

 1. อาชีพทำเงิน – รวม 108 อาชีพทำเงิน
  รายได้จากการทำธุรกิจ, อยากทำธุรกิจส่วนตัว, 108 อาชีพ ทํา เงิน,
  อาชีพเสริมทําเงิน, อยากหางานทําที่บ้านรายได้ดี, ราย ได้ เสริม ทำ ที่ บ้าน,
  งานฝีมือ, อาชีพอิสระ

  งานทำเงิน อาชีพทำเงิน เยอะแยะ มากมาย มากมาย !!!
  รวมรายได้จากการทำธุรกิจ – อาชีพทำเงิน – รายได้จากการทำธุรกิจ

  อาชีพทำเงิน – เงินทองนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ขึ้นอยู่ที่ว่า
  คุณสามารถจะมองเห็น และหยิบมันขึ้นมาได้หรือไม่ ???
  http://www.job.matethai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/

Leave a Reply