ทองม้วนมะกรูด

“ทองม้วนมะกรูด” เด่นรสชาติ-จับตลาดผู้ใหญ่
ขอนำเสนอขนมไทย ๆ อย่างทองม้วนในรสชาติใหม่ๆ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจจากทองม้วนแบบเดิมๆ จนเกิดเป็นรสชาติแปลกใหม่ ที่น่าสนใจออกมาเรื่อย ๆ อย่างรายที่จะนำเสนอในวันนี้ก็นำเอาวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นมาประยุกต์ปรับใช้จนเกิดเป็น ?ทองม้วนสมุนไพรมะกรูด?
Continue reading