พนักงานบิ๊กซี-คาร์ฟูร์

บิ๊กซี-คาร์ฟูร์

+++ ค้นหาและสมัครงานตามพื้นที่ของ บิ๊กซี คลิ๊กที่นี่ครับ ! +++

+++ ดูรายละเอียดการสมัครงานที่เว็บไซต์ของ บิ๊กซี โดยตรงเลยคลิ๊กที่นี่ครับ ! +++

Contact Us – ติดต่อบิ๊กซี
Recruitment Department ฝ่ายสรรหาบุคคลากร
Human Resources Division สายงานทรัพยากรบุคคล
Big C Supercenter Public Co., Ltd. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน)
97/11, 7th floor, Rajdamri Road, Lumpini, Phathumwan, Bangkok 10330
97/11, ชั้น 7, ถนนราชดำริ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อแนะนำใดๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านอีเมล์ recruit@bigc.co.th

Should you have any enquiry or suggestion, please kindly send us your email via recruit@bigc.co.th

Continue reading