6 อาชีพทำเงินโลกอนาคต6 อาชีพทำเงินแห่งโลกอนาคต การถือคติทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำก็ฟังดูดีอยู่หรอก แต่ยุคสมัยนี้ ต้องเพิ่มคติอีกอย่างคือ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้รู้ลึกรู้จริงด้วย ถึงจะรู้แค่เรื่องเดียว แต่ถ้าเก่งจริงจนได้รับการซูฮก รับรองว่ายังไงแล้วชีวิตนี้ก็ไม่อับจน

แนวคิดนี้น่าจะนำมาปรับใช้ได้กับการเลือกอาชีพในอนาคตของเด็กไทย ด้วย เพราะผลการศึกษาล่าสุดของสถาบันวิจัยแมคคินซีย์ โกลบอล จัดทำโดย “ซูซาน ลันด์” บ่งชี้ว่า ภายในปี 2020 โฉมหน้าของเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยน แปลงไปราวหน้ามือเป็นหลังมือ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆต้องปรับตัวขนานใหญ่ และพลอยกระทบไปถึงภาคแรงงานด้วย ที่ต้องเร่งพัฒนาทักษะฝีมือให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขณะที่อาชีพทำเงินแห่งโลกอนาคต ก็จะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น และเป็นอาชีพที่มีอิสระมากขึ้น

Continue reading 6 อาชีพทำเงินโลกอนาคต